18
8a6c3fd158be6fbae12796f0931fefcc
/
en
{ "id": 181440, "name": "17. november 1989", "description": "Deň boja za slobodu a demokraciu, za ktoré je potrebné stále bojovať.", "previewTimelineImage": "7801e14b77604f19f86352c3d6dee0f3.jpg", "previewCustomImage": "d44b4422e1a7c28ebef59930afc9a842.jpg", "zoomAndPosition": "1989 1 11 19 35,70.83333333333334,610,MONTH_1", "backgroundCoverImage": "f4407eba9d5c587e1340461b748b48f3.jpg/cover/brightness(30%) blur(2px) saturate(40%)", "views": 299, "likePlus": 0, "likeMinus": 0, "access": 1, "userId": 201014, "link": "", "anyoneCanEdit": false, "themeId": 2, "events": [ { "timelineId": 181440, "id": 2165909, "name": "Prezident ČSSR Gustáv Husák v novoročnom \nprejave k obyvateľom ČSSR zdôraznil potrebu \nprestavby, ktorú označil „za nevyhnutný\n a potrebný proces\".", "description": "KSČ si pri stanovovaní nových úloh „uvedomuje zložitosť prestavby tak v ekonomike, ako aj v spoločenskom živote. Je to dlhodobý proces, v ktorom však má faktor času mimoriadnu hodnotu.\" Husák spomenul, že aj v ČSSR ostro sledujú procesy, ktoré prebiehajú v ZSSR a využívajú to, čo sa dá využiť v domácich podmienkach.", "time": "1989 1 1 12 00", "overLine": false, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 1, "medias": "img:1f7b1427ba7eaf1d30df1791250fda3f.jpg,youtube:Am1OHzG_ot8" }, { "timelineId": 181440, "id": 2165935, "name": "Zasadá UV KSČ \na rieši aj demonštrácie", "description": "Na zasadnutí ÚV KSČ sa prerokovávali aj veci súvisiace s demonštráciami v Prahe. Vedenie ÚV KSČ ocenilo postoje komunistov aj politikov iných strán a nestraníkov v úsilí o zabezpečenie pokoja a poriadku. Vyjadrilo podporu poriadkovým silám a ĽM, ocenilo ich politickú uvedomelosť a vysokú disciplínu. V tejto súvislosti poukázalo na veľký význam rozvíjania politickej práce medzi najširšími vrstvami obyvateľstva a najmä medzi mládežou. Toto stanovisko neskôr jednoznačne podporilo aj ÚV KSS.", "time": "1989 1 20 1 17", "overLine": false, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2165936, "name": "Na zasadnutí ideologickej komisie ÚV KSČ \n31. januára v Prahe sa prijalo uznesenie,\npodľa ktorého v súvislosti s demonštráciami v Prahe:", "description": "„ treba dôsledne uplatňovať leninskú zásadu otvorenej politiky a verejnej informovanosti, využívať všetky formy a prostriedky ofenzívneho politického pôsobenia, spojenie socialistickej demokracie s vysokou zodpovednosťou.\"", "time": "1989 1 31", "overLine": false, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2165948, "name": "Spomienky A. Lorenca - pokus o memorandum", "description": "Podľa spomienok generála Alojza Lorenca, ktorý bol v tomto období I. námestníkom federálneho ministra vnútra, sa konala informatívna schôdzka člena ÚV KSČ Rudolfa Hegenbarta s Lorencom. Obaja sa zhodli na potrebe viesť dialóg najmä na poli vedy, kultúry a vysokoškolskej mládeže a na tom, že situácia sa musí vyriešiť politickým spôsobom. Do plánovaných zmien chceli zapojiť aj bývalých členov KSČ, ktorí boli po roku 1968 zo strany vylúčení. S ich názormi súhlasili aj niekoľkí ďalší poprední politici KSČ, ako napr. prvý tajomník ÚV KSS Ignác Janák. Skupinka vypracovala aj memorandum s týmito požiadavkami, vedenie KSČ však memorandum vrátilo s tým, že nič nové netreba prijímať.", "time": "1989 2 1", "overLine": true, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2165949, "name": "Ideologický tajomník ÚV KSČ Jan Fojtík vyhlásil:\n„Nenecháme si vnútiť dialóg s ľuďmi, \nktorí chcú posudzovať naše súčasné\n problémy z pozícií porazenej reakcie \nvo februári 1948, \na tými silami, ktoré boli porazené, \nkeď sa pokúsili o revanš za Február v roku 1968.\"", "description": "", "time": "1989 2 9", "overLine": false, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "img:b72527d60dd0776d076882f895443d2c.jpg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2165950, "name": "Slovenská národná rada prijala zákonné opatrenie, \npodľa ktorého bolo možné trestne stíhať občana za účasť na nepovolenom zhromaždení.", "description": "", "time": "1989 2 17", "overLine": true, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2165951, "name": "Klub za socialistickú prestavbu Obroda poslal\n poslancom list, v ktorom ich žiadal, aby \nv prípade Husákových vážnych zdravotných\n problémov na post prezidenta kandidovali \nAlexandra Dubčeka.", "description": "", "time": "1989 3 25 10 0", "overLine": false, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 1, "medias": "img:1f2cd75b4da66928da8a170e1bfb073e.jpg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2165997, "name": "Alexander Dubček, rozhovor pre francúzsku televíziu", "description": "", "time": "1989 2 19", "overLine": false, "commonColor": "#1898e0", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "youtube:OxSIwJIDEis" }, { "timelineId": 181440, "id": 2165998, "name": "Počas oficiálnej návštevy generálneho tajomníka\n ÚV KSČ Miloša Jakeša u generálneho tajomníka \nÚV KSSZ Michaila Gorbačova bolo prvoradým\n cieľom Jakeša presvedčiť Gorbačova, aby \nsovietske vedenie nezmenilo oficiálne \nstanovisko k otázke okupácie ČSSR \nv auguste 1968. Gorbačov mu jasne povedal, \nže nie je úmyslom Sovietskeho zväzu zasahovať \ndo vnútorných záležitostí krajín sovietskeho\n bloku a rozhodnutie o prípadnej revízii patrí \ndo právomoci KSČ.", "description": "", "time": "1989 4 18", "overLine": true, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": -1, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2165999, "name": "Na Bradle sa stretli slovenskí aktivisti Hnutia za občiansku slobodu", "description": "Na Bradle sa stretli slovenskí aktivisti Hnutia za občiansku slobodu, aby si uctili pamiatku generála Milana R. Štefánika. Zhromaždenia sa zúčastnilo asi 2 000 ľudí. Ján Čarnogurský na ňom žiadal úplnú rehabilitáciu Štefánika a vrátenie slovenských národných symbolov.", "time": "1989 5 7", "overLine": true, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166000, "name": "Demonštrácia k augustu 1968", "description": "", "time": "1989 8 21", "overLine": true, "commonColor": "#1898e0", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "youtube:HPNIXaVG63Y" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166001, "name": "Nepovolená demonštrácia \nk 70. výročiu vzniku ČSR, \npo demonštrácii predviedli \nna oddelenie Verejnej bezpečnosti \n359 občanov", "description": "V centre Prahy sa konala nepovolená demonštrácia pri príležitosti výročia vzniku ČSR v roku 1918. V tejto súvislosti o nej člen Úradu Predsedníctva vlády Miroslav Pavel na tlačovej konferencii povedal: „Nesplnilo sa očakávanie tých, ktorí rátali s masovým protisocialistickým vystúpením a vyzývali k nemu. Znovu sa ukázalo, že obyvatelia ČSSR v prevažnej väčšine podporujú vládu v politike reforiem a súčasne stability, obnovy a zachovania všetkého pozitívneho z minulých rokov.\" Dodal, že „vláda ČSSR je pripravená na dialóg so všetkými, ktorí zostávajú na pôde socializmu a Ústavy.\" Po demonštrácii predviedli na oddelenie Verejnej bezpečnosti 359 občanov.", "time": "1989 10 28", "overLine": true, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "youtube:ZU6TkR1NrJA,youtube:JpjL5DMk6Ag" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166002, "name": "V Bratislave prišlo počas hudobného festivalu Bratislavská lýra \nk prerušeniu koncertu americkej speváčky Joan Baez. \nPočas prerušenia prečítala na verejnosti svoj list,\nv ktorom vyjadrila podporu Václavovi Havlovi a Charte 77. \nText čítala v slovenčine, pričom na koncerte bol prítomný aj Václav Havel.", "description": "", "time": "1989 6 10 22 00", "overLine": false, "commonColor": "#1898e0", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 1, "medias": "img:114cfc3a152d46d6d0b1474fe867cdca.jpg,youtube:DRxcoPeefL8" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166019, "name": "Predstavitelia Charty 77 Václav Havel, Saša Vondra, Stanislav Devátý a Jiří Křižan zverejnili petíciu „Několik vět\", \nv ktorej žiadali prepustenie politických väzňov, zastavenie obmedzovania slobody zhromaždenia,\n zastavenie prenasledovania nezávislých iniciatív,, rešpektovanie požiadaviek veriacich občanov a zahájenie \nslobodnej diskusie o vývoji ČSR v 50. rokoch a o roku 1968 a následnej normalizácii. \nPetíciu podpísali tisíce občanov ČSSR.", "description": "", "time": "1989 6 29", "overLine": true, "commonColor": "#1898e0", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "img:b3b573fa0e630809dad5099e900a3c85.jpg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166020, "name": "Komunistický režim začal trestné stíhanie proti členom tzv. bratislavskej päťky. \nBoli medzi nimi politológ a signatár Charty 77 Miroslav Kusý, \nzakázaná spisovateľka Hana Ponická, \nprávnik a katolícky disident Ján Čarnogurský, \ntajný spravodajca Hlasu Ameriky Anton Selecký \na publicista Vladimír Maňák.", "description": "Členovia „päťky\" pripravovali na 21. august\n kladenie kvetov na tých miestach, kde počas invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 boli okupantmi zastrelení slovenskí občania. \nMedzi členmi „päťky\" boli katolíci aj evanjelici a niektorí komunisti, vylúčení zo strany po roku 1968. Petíciu na prepustenie členov „päťky\" podpísalo viacero osobností.", "time": "1989 8 14", "overLine": false, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": -1, "typeId": 2, "medias": "img:b7e4ddc073e1a9f7dc05726d4163beba.jpg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166021, "name": "17. NOVEMBER 1989 (Praha)\n\nBezpečnostné zložky brutálne zasiahli proti\n demonštrujúcim študentom v Prahe. Tí \npo skončení oficiálneho študentského \nmítingu konanom na počesť 50. výročia \nzavretia českých vysokých škôl nacistami \nv roku 1939 na Albertove odišli smerom \nna Vyšehrad, ich počet počas demonštrácie \ndosiahol niekoľko desaťtisíc.", "description": "V uliciach boli pripravené bezpečnostné jednotky, ktoré však pôvodne dostali rozkaz, aby ani v prípade výskytu protisocialistických hesiel počas pochodu proti študentom nezasahovali. Dav sa vydal z Vyšehradu smerom do centra, pričom bol tlačený poriadkovými oddielmi. Približne o 19.30 sa dav demonštrantov ocitol na Národnej triede, kde bol postupne obkľučovaný oddielmi ZNB. Oddiely ZNB postupne celkom uzavreli námestie. Napriek tomu sa študenti správali pokojne, sadali si na zem a podávali príslušníkom ZNB kvetiny. Tí reagovali výzvami na rozchod, ktorý však bol od 20.15 nemožný. Od tejto chvíle príslušníci ZNB, posilnení príslušníkmi Oddielu zvláštneho určenia, začali mlátiť obuškami študentov uzavretých v priestore Národnej triede. Vytvorili niekoľko priechodov, v ktorých brutálne bili odchádzajúcich. Postupne sa im podarilo vyprázdniť námestie, na ktoré prichádzali sanitky, aby odvážali ranených.", "time": "1989 11 17 20 15", "overLine": false, "commonColor": "#37a70b", "textColor": "#ffffff", "textPosition": -1, "typeId": 3, "medias": "img:356d43e974d7fa89f3a306d5cdd84075.jpg,youtube:PJF-xGG-jmI,youtube:durBI-0BO6s,youtube:plltt4_B54A" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166022, "name": "Manifestácia študentov \nk Mezinárodnému dňu študenstva \n16.11.1989 (Bratislava)", "description": "Slovenskí vysokoškolskí študenti, ktorí v Bratislave oslavovali Medzinárodný deň študentov, urobili manifestačný sprievod, ktorým verejne demonštrovali proti komunistickej diktatúre. Sprievod prešiel cez dnešné Hodžovo námestie pred Prezidentským palácom cez celé mesto až k ministerstvu školstva. Policajti, ktorí celý čas asistovali, proti sprievodu nezasiahli.\nZhromaždenie študentov v Bratislave bolo nepovolené, a verejne sa na ňom čítali heslá ako napr. „ Chceme demokraciu,\" „Nechceme zbrane,\" „Žiadame zlepšiť sociálne podmienky pedagogických pracovníkov VŠ a študentov,\" „Chceme voľne cestovať do zahraničia\" a pod. Na miesto sa dostavil aj tajomník ÚV KSS Gejza Šlapka a vyzval na dialóg s vybranými zástupcami zo zhromaždených, dav reagoval zamietavo a prišiel s heslami „Aj február 1948 bol na ulici,\" „Aj v NDR stačila na dialóg ulica.\"\nOrgány povolili študentskú manifestáciu pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva na 17. november 1989. Študenti vysokých škôl vyzvali všetkých vysokoškolských študentov na Slovensku, aby v dialógu so straníckymi, štátnymi a školskými orgánmi presadzovali svoje požiadavky", "time": "1989 11 16", "overLine": true, "commonColor": "#1898e0", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 3, "medias": "youtube:XdpwOzLbhYg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166023, "name": "Príchod delegácie KGB", "description": "Do Prahy prišla delegácia zástupcov KGB na čele s jej podpredsedom generálom Gruškom.\nBolo oznámené, že akademická mládež oslávi 17. november ako Medzinárodný deň študentstva pripomenutím si udalostí spred 50 rokov (zabitie študenta Opletala nacistami). Jednou z ústredných myšlienok tohtoročných osláv malo byť obnova 17. novembra ako spoločného symbolu študentského hnutia, smerujúceho k prehĺbeniu dialógu a akčnej jednote za hlavné dnešné záujmy a ciele.\nV Bratislave v Justičnom paláci sa konal súdny proces proti členom bratislavskej päťky. Na tomto pojednávaní súd oslobodil spod obžaloby Ponickú, Seleckého a Maňáka a Miroslavovi Kusému dal trest 8 mesiacov podmienečne. Proces proti Jánovi Čarnogurskému pokračoval.", "time": "1989 11 14 8 53", "overLine": true, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": -1, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166044, "name": "Predsedníctvo ÚV KSČ prerokovalo návrh \nnovej Ústavy, ktorá obsahovala viacero nových\n demokratických ustanovení vyplývajúcich\n z medzinárodných záväzkov alebo výsledkov\n domáceho politického uvoľnenia.", "description": "Formálne sa rozšírili sociálne a politické práva a občianske slobody. Proklamovala sa sloboda tvorivej vedeckej, technickej a umeleckej činnosti ako osobitná forma slobody prejavu. Ústava mala garantovať právo ochrany osobnosti občana pokiaľ ide o jeho osobný a rodinný život, česť, dôstojnosť a meno, mala vyhlásiť právo slobody pohybu a pobytu, právo slobodne vycestovať. Na druhej strane mala obsahovať ustanovenia, ktoré nepočítali so zmenami politického systému a hospodárskej sústavy.", "time": "1989 9 29", "overLine": false, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166045, "name": "Piati aktivisti Hnutia za občiansku slobodu\nJán Čarnogurský, Miroslav Kusý, Hana Ponická, Anton Selecký a Vladimír Maňák \nposlali Úradu vlády SSR list s oznámením, \nže si chcú dôstojne uctiť pamiatku obetí okupácie z roku 1968.", "description": "", "time": "1989 8 4", "overLine": true, "commonColor": "#1898e0", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166046, "name": "Do Bratislavy prišli poslanci demokratizovaného poľského parlamentu (Sejmu) \nAdam Michnik, Zbygniew Janas a Jan Lipinski. Navštívili Alexandra Dubčeka a Miroslava Kusého.\nPočas stretnutí spomenuli, že invázia vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR v roku 1968\n nebola potrebná a celý tento akt by sa mal prehodnotiť.", "description": "", "time": "1989 7 24", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": 0, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166047, "name": "18. NOVEMBER 1989\n\nV dôsledku udalostí na Národnej triede začali\n študenti pražských vysokých škôl týždenný\n štrajk, ku ktorému sa pripojili aj herci divadiel. \nPadol aj návrh na zorganizovanie generálneho štrajku \n27. novembra.", "description": "V skorých ranných hodinách sa do Prahy vrátil ideologický tajomník ÚV KSČ Jan Fojtík, ktorý bol na návšteve v Moskve. Tam mu člen sovietskeho politbyra Vadim Medvedev povedal, že Moskva netrpezlivo čaká uskutočnenie avizovaných reforiem v duchu Gorbačovovej politiky, na ktoré definitívne dozrel čas. Ak by sa ich implementácia mala opäť zanedbať alebo oddialiť, tak v tom prípade je podľa Sovietov požiadavka generálneho štrajku z radov študentov a disidentov oprávnená.\nPrebehlo viacero stretnutí protirežimných aktivistov (v Bratislave v byte Soni Szomolányi, v Pukanci u Ivana Kadlečíka), na ktorých odzneli správy o zabití študenta počas demonštrácie v Prahe. Na stretnutiach prebiehali diskusie ako na udalosti reagovať.\nV Šali v byte Károly Tótha vznikla na stretnutí asi 120 disidentov spomedzi maďarskej menšiny Maďarská nezávislá iniciatíva, podporujúca študentov v ich štrajkoch. Medzi zakladateľov hnutia patrili László A. Nagy, László Öllös, László Szigeti, Lajos Grendel, Imre Molnár, Eleonóra Sándor, Péter Hunčik.", "time": "1989 11 18 16 00", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": -1, "typeId": 2, "medias": "youtube:Ic0vD5tVupQ,youtube:xENwALWT31E,youtube:lvfkG9Ije3U" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166048, "name": "19. NOVEMBER 1989\n\nVznik Občanského fóra a Verejnosti proti násilu", "description": "V Prahe v Činohernom klube vzniklo Občianske fórum (OF), hnutie, v ktorom boli zastúpené skoro všetky skupiny usilujúce sa o zmenu režimu v Čechách. Na jeho čele stáli disidenti z Charty 77 a hlavnou osobnosťou bol Václav Havel.\nPredpoludním sa v byte výtvarníka Miroslava Cipára stretli na popud výtvarníka Rudolfa Sikoru asi desiati slovenskí umelci. Na stretnutí vznikla protestná petícia a po jeho skončení inicioval Rudolf Sikora stretnutie v Umeleckej besede slovenskej, od ktorej mal kľúče, nakoľko v nej práve vystavoval svoje diela. Sikora začal známych obvolávať telefónom a pozývať ich na večerné stretnutie.\nNa byte u Martina Hubu sa stretli viacerí slovenskí herci na čele s Milanom Kňažkom, Mariánom Labudom, Milanom Lasicom a Júliusom Satinským, ktorí prijali vyhlásenie protestujúce proti zásahu na Národní třídě. Neskôr vo večerných hodinách vyhlásil Martin Huba v Malej scéne SND vstup hercov do štrajku.\nVo večerných hodinách sa v Bratislave na verejnom stretnutí za účasti asi 400 intelektuálov v Umeleckej besede, zvolanom kvôli udalostiam zo 17. novembra, vzniklo hnutie Verejnosť proti násiliu ako široká spoločenská platforma stojaca proti komunistickému režimu.", "time": "1989 11 19 10 00", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": -1, "typeId": 2, "medias": "youtube:rebiiapg3DA,youtube:MQSpnq2n8UM,youtube:EpPIL6inyCw" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166049, "name": "20. NOVEMBER 1989\n\nNa Václavskom námestí sa zišlo na prvej veľkej \nprotikomunistickej demonštrácii asi 100 000 ľudí.", "description": "Generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš povolal do Prahy oddiely Ľudových milícií. V Prahe dostali zbrane a ostré strelivo.\nPredstavitelia rodiacej sa opozície sa po predchádzajúcom večernom stretnutí v Umelke zišli na obed v priestoroch bufetu na Malej scéne. Na stretnutí vznikol názov Verejnosť proti násiliu. Ján Budaj bol poverený vedením koordinačného výboru.\nSlovenskí vysokoškolskí študenti vo viacerých mestách okupovali auly a vyhlásili protestný štrajk. Na UK v Bratislave sa študenti Právnickej a Filozofickej fakulty rozhodli bojkotovať vyučovací proces a zároveň vyzývali k účasti na generálnom štrajku 27. novembra.\nNa druhom stretnutí v Umeleckej besede vo večerných hodinách, ktorého sa zúčastnilo približne 450 ľudí, bolo prijaté prvé politické vyhlásenie o vzniku VPN, ktoré vyzývalo k otvorenému spoločenskému dialógu a ku skutočnej, a nie proklamovanej demokracii. Vyhlásenie sa obracalo na občanov, aby sa stali iniciátormi spoločenských zmien. V popoludňajších hodinách Milan Kňažko prečítal toto programové prehlásenie na verejnom mítingu.\nV bratislavskom divadle Štúdio S sa zišlo približne 700 ľudí, kde herci na čele s Milanom Kňažkom a Milanom Lasicom oznámili prítomným rozhodnutie štrajkom podporiť požiadavky študentov.\nV Študentskom dome v Mlynskej doline sa vyskytli na všetkých poschodiach nápisy „Smrť komunistom\", „Jakeša do koša\", nákresy šibenice s nápisom KSČ, truhly s menami Jakeš, Fojtík, Adamec. Vo večerných hodinách potom bratislavskí študenti demonštrovali pred vtedajším Domom Revolučného odborového hnutia.\nNa Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa na nádvorí zhromaždili študenti a prebiehal zber podpisov za generálny štrajk 27. novembra od 12.00 do 14.00.\nHerci činohry vo Zvolene a v Martine sa pripojili k výzvam z Prahy a oznámili, že celý týždeň nebudú hrať plánované predstavenia. Svoje rozhodnutie nezmenili ani po rokovaní v členmi kultúrnej komisie KV KSS Banská Bystrica.\nV Žiline sa pred menzou internátov Vysokej školy dopravnej a spojovej zišlo asi 300 študentov, ktorí diskutovali o demonštráciách uverejnených v Televíznych novinách. Funkcionári školy na čele s rektorom pozvali prítomných študentov na rokovania. Na konci stretnutia udelil rektor školy študentom rektorské voľno na 21. november, kedy mala pokračovať diskusia so študentmi.\nHerci trnavského divadla vstúpili do štrajku.\nAlexander Dubček poskytol talianskej rozhlasovej stanici interview so svojimi názormi na situáciu v ČSSR. Podľa Dubčeka bolo príčinou situácie vedenie strany, ktoré nebolo ochotné nájsť cestu k spoločnému dialógu s takými spoločenskými aktivistami, ako boli Charta 77 a ostatné demokratické iniciatívy vrátane bývalých členov KSČ.\nFederálna vláda vyzvala hercov a študentov, aby ukončili štrajk a vrátili sa k pokojnej práci a štúdiu. Zároveň vydala vyhlásenie, v ktorom označila hnutie študentov a verejnosti ako konfrontačné a vedené protisocialistickými silami.", "time": "1989 11 20 17 00", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": -1, "typeId": 2, "medias": "youtube:k3Qtf0zOw28,youtube:kuLIPMna12A" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166050, "name": "23. NOVEMBER 1989\n\nV Prahe na masovej demonštrácii Havel \nvo svojom prejave povedal, že už neexistuje\n cesta späť k predchádzajúcemu totalitnému\n spôsobu vlády, a že Československo chce žiť\n slobodne a demokraticky.", "description": "V Bratislave sa o 16.00 konala na Námestí SNP druhá masová demonštrácia, na ktorej vystúpil s prejavom Alexander Dubček. V prejave o. i. povedal: „Na znak súhlasu a solidárnosti s iniciatívou VPN zo dňa 22. novembra pripojujem aj ja svoj hlas pred tvárou Vás, v mnohotisícovom zástupe tohto zhromaždenia a dajte k tomu aj môj podpis. Pri tomto občianskom hnutí je potrebné chrániť vaše rady pred extrémnymi heslami, tendenciami, ktoré by mohli viesť ku konfliktom. Nič horšie by sa nemohlo stať pre obrodu našej spoločnosti. Preto nemožno ignorovať ani apel predsedu vlády Adamca v tomto smere. (...) Konajme tak, aby naše spoločné úsilie občianskeho hnutia bolo opäť korunované úspechom.\"\nHeslom mítingu bol vstup do televízie a tlače.\nPočas manifestácie v Žiline jeden z rečníkov prečítal návod, ako treba organizovať generálny štrajk 27. novembra. Informoval, že sa v Prahe vytvárajú Občianske fóra a vyzval, aby sa spojili s týmito fórami.\nV Banskej Bystrici sa konala v podvečerných hodinách demonštrácia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 2 000 ľudí. Veľké demonštrácie sa tu následne konali každý deň.\nMaďarská nezávislá iniciatíva vydala stanovisko, ktorým podporila generálny štrajk vyhlásený OF a VPN.\nHnutie kresťanských rodín vydalo vyhlásenie na podporu štrajkujúcich vysokoškolákov. Zároveň žiadali odstrániť diskrimináciu veriacich a zrušenie cenzúry.\nMimoriadne predsedníctvo Národného frontu vyjadrilo odhodlanie nedopustiť, aby výdobytky februára 1948 boli zvrátené.\nVo vedení Československej armády boli dokončené prípravy na vojenský zásah proti opozícii a občanom v rámci akcie „Zásah.\" V pohotovosti bolo v Česku asi 7 500 vojakov a na Slovensku asi 2 000 vojakov, ktorí disponovali obrnenými vozidlami, tankami a špeciálnou technikou.", "time": "1989 11 23", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": -1, "typeId": 2, "medias": "youtube:_QK6KwqinKM,youtube:_7817aUUj0g" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166051, "name": "22. NOVEMBER 1989\n\nV popoludňajších hodinách sa v Prahe \n(pod vedním OF) a v Bratislave \n(pod vedením VPN) \nkonali masové demonštrácie proti komunistom.", "description": "Zúčastnili sa ich státisíce ľudí. Tieto demonštrácie sa konali celý týždeň až do 27. novembra.\nV Bratislave sa konala prvá masová demonštrácia na Námestí SNP. Vystúpili na ňom Ján Budaj s Milanom Kňažkom, Magda Vášáryová prečítala vyhlásenie osobností SND a organizátori prečítali pozdravný list Václava Havla. Ján Budaj zároveň prečítal Výzvu VPN k občanom.\nPribližne 15 000 ľudí demonštrovalo pred Justičným palácom za prepustenie Jána Čarnogurského, posledného väzneného člena bratislavskej päťky.\nV Bratislave vznikol Zväz maďarských študentov, ktorý nadviazal spoluprácu s Maďarskou nezávislou iniciatívou ako aj štrajkovými výbormi slovenských študentov.\nTrnavský arcibiskup Ján Sokol vydal list Ľuďom dobrej vôle na Slovensku, ktorým žiadal, aby v štátnych funkciách boli slobodne a demokraticky menovaní ľudia. List potom prečítal na manifestácii na Námestí SNP.\nŠtudenti v Košiciach zorganizovali pochod mestom, počas ktorého požadovali slobodu a demokraciu. Skončil sa na vtedajšom Námestí osloboditeľov, kde študenti zapálili sviečky.\nV Trnave sa na vtedajšom Gottwaldovom (dnes Trojičnom) námestí konala prvá veľká manifestiácia.\nŠtudenti v Banskej Bystrici zorganizovali pochod mestom a veľkú demonštráciu na Námestí SNP. Demonštrácie sa zúčastnilo asi 1 000 ľudí.\nŠtudenti vo Zvolene zorganizovali demonštráciu v centre mesta, ktorej sa zúčastnilo približne 2 000 ľudí.\nVýbor pre stranícku prácu pod vedením Karla Urbánka na mimoriadnom zasadaní podporil vystúpenie generálneho tajomníka ÚV KSČ Miloša Jakeša, v ktorom podľa neho „bola realisticky ukázaná cesta k prekonaniu súčasnej zložitej situácie v našej krajine.\" Pár dní nato bol Urbánek zvolený za generálneho tajomníka ÚV KSČ namiesto Jakeša.\nVedenie KSČ odvolalo ozbrojené oddiely Ľudových milícií z Prahy.", "time": "1989 11 22 18 00", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "youtube:Km5ZmdfHjUE,youtube:8gkF92_PrbA" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166341, "name": "24. NOVEMBER 1989\n\nPredsedníctvo ÚV KSČ v Prahe odstúpilo\nzo svojich funkcií. Bol vymenovaný nový\n generálny tajomník, ktorým sa stal Karel\n Urbánek namiesto Miloša Jakeša.", "description": "Išlo o prvé výrazné víťazstvo opozície nad komunistickým režimom.\n\nVedenie KSČ sa rozhodlo rezignovať na plán armády na potlačenie demonštrácií a rozhodlo sa riešiť situáciu politickými prostriedkami.\n\nNa demonštrácii v Prahe vystúpil za búrlivých ovácií Alexander Dubček, ktorý povedal, že „rozchod s normalizačnou politikou je bezpodmienečný a neznesie odklad.\" Havel vyzval predstaviteľov moci na dialóg.\n\nNa viacerých miestach v Bratislave sa našli prehlásenia katolíckych laikov k udalostiam posledných dní v Československu. Títo sa pripojili k štrajkujúcim študentom a vyhlasujú plnú podporu výzve kardinála Tomáška a arcibiskupa Sokola, ktorí sa rozhodne pripojili k protestom ľudu Československa a zasadzujú sa o radikálne zmeny v našej spoločnosti. V závere bola výzva, aby sa všetci veriaci zišli k spoločným modlitbám v kostoloch 26. novembra.\n\nVo večerných hodinách sa po prvýkrát v televízii vysielalo Štúdio Dialóg, kde vystúpili aj predstavitelia VPN Milan Kňažko, Ján Budaj, Fedor Gál a Vladimír Ondruš. V rámci televíznej diskusie Milan Kňažko verejne požadoval zrušenie vedúcej úlohy KSČ a Ján Budaj povedal, že cieľom VPN je demokracia bez prívlastkov. Zároveň predstavitelia VPN vyzvali obyvateľov zúčastniť sa generálneho štrajku 27. novembra.\nV Košiciach sa konala mohutná demonštrácia, v rámci ktorej organizátori propagovali generálny štrajk.\nV Prešove sa uskutočnil pochod študentov do centra mesta, kde sa konala demonštrácia proti režimu.\nMaďarská nezávislá iniciatíva vydala v Dunajskej Strede stanovisko, v ktorom formulovala svoje hlavné politické ciele: zrušenie monopolu KSČ, vytvorenie parlamentnej demokracie, vyriešenie otázok národnostných menšín a prijatie zákonov, ktoré umožnia občianske slobody.\nNáčelník generálneho štábu armády Miroslav Vacek zvolal poradu, na ktorej sa zúčastnili aj poprední predstavitelia ministerstva vnútra Alojz Lorenc a Karel Vykypěl. Predmetom porady bola otázka aktuálnej situácie a jej možné riešenie silou.\n\nPríslušníkom ŠtB bolo nariadené pristúpiť k realizácii aktívnych opatrení zabezpečujúcich mapovanie činnosti jednotlivých štrajkujúcich výborov, odhaľovania ich štruktúr a väzieb do prostredia opozície na vašom teritóriu, kraja, celej ČSSR i do zahraničia a najmä bezprostredných akcií pripravovaných voči straníckym a bezpečnostným orgánom. V rámci týchto opatrení je prioritné okamžite zisťovať všetky poznatky k jednotlivým členom štrajkových výborov z hľadiska ich politických názorov, charakterových a morálnych vlastností, sociálneho pôvodu, vzájomných väzieb a ŠPZ používaných dopravných prostriedkov, vrátane stykov na súčasnú agentúrno-dôvernícku sieť. Na základe vyhotovených poznatkov je nutné realizovať postavy do jednotlivých štrajkových výborov a získavať novú agentúru schopnú s predstihom signalizovať pripravované akcie a vplyvovo pôsobiť v záujmovom prostredí. Všetky sily a prostriedky je v tomto smere nutné využívať k znemožňovaniu štrajkov, najmä však generálneho štrajku vyhláseného na 27. novembra a rozširovanie vplyvu medzi doteraz kolísajúcou vrstvou obyvateľstva.", "time": "1989 11 24", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "youtube:jbRVqr1ooG4" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166342, "name": "29. NOVEMBER 1989\n\nPoslanci Federálneho zhromaždenia odhlasovali\nzmenu Ústavy, z ktorej bol vypustený článok 4 \no vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti a v Národnom fronte \na článok 16 o marxizme – leninizme ako o štátnej ideológii.", "description": "Poslanci vypustenie článkov prijali jednohlasne, rovnako prebehlo ich zavedenie do Ústavy v roku 1960.\nNa rokovaní OF a VPN bola dohodnutá úzka spolupráca medzi oboma hnutiami s cieľom zmeniť Česko-Slovensko na demokratickú federáciu.\nNa zasadnutí predsedníctva Slovenského zväzu umelcov v Bratislave došlo k zrušeniu uvedeného zväzu a vytvoreniu celoslovenského koordinačného výboru divadelných pracovníkov na čele s L. Chudíkom, P. Dvorským, L. Haverlom a J. Šimonovičom.\nVPN usporiadala stretnutie v budove SND v Bratislave. Pred hľadiskom vystúpil aj Havel ako predstaviteľ OF. Informoval o rokovaniach s predsedom vlády Česko-Slovenska a o ultimatívnych požiadavkách, o. i. aby ministrom vnútra bol nestraník a ministrom obrany civil z radov KSČ. Z ďalších požiadaviek žiadal zrušenie Ľudových milícií, odstránenie KSČ zo závodov a pod. Jeho vystúpenie bolo prijaté s nadšením.\nGenerálny tajomník ÚV KSČ odovzdal generálnemu prokurátorovi ČSSR vyhlásenie Federálneho ministerstva vnútra, ktoré obsahovalo skutočnosti o zásahu oddielov ZNB na Národní tříde 17. novembra 1989.", "time": "1989 11 29 12 00", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": -1, "typeId": 2, "medias": "youtube:qAuoSGNcYZU,youtube:P-E95n2w-ZM" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166357, "name": "25. NOVEMBER 1989\n\nGustáv Husák prepustil na nátlak \nOF a VPN najznámejších politických väzňov.", "description": "Predseda čs. vlády Ladislav Adamec rezignoval na svoje pozície v KSČ na protest proti pomalému postupu prestavby. OF vyjadrilo nespokojnosť s personálnymi zmenami vo vedení KSČ.\n\nV Bratislave na ďalšej demonštrácii na Námestí SNP sa zišlo asi 100.000 občanov, ktorí žiadali zrušenie vedúcej úlohy KSČ a jej mocenského monopolu. Manifestáciu moderovali Milan Kňažko s Jánom Budajom a pred zhromaždením vystúpilo 18 rečníkov. Predstavitelia VPN žiadali úplnú slobodu tlače, zhromažďovania, spolčovania a podnikania. Tiež zrušenie vedúcej úlohy strany a demokratickú federáciu medzi Čechmi a Slovákmi.\n\nV Nitre sa konalo protestné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnilo asi 2.000 občanov. Vystúpili na ňom herci Nitrianskeho divadla na čele s Michalom Dočolomanským.\nDemonštrácia sa uskutočnila aj v Trnave, kde demonštrovalo asi 3.000 ľudí, trvala asi dve hodiny a vystúpili na ňom herci bratislavských divadiel ako napr. Elo Romančík, Zdena Studenková, Eva Krížiková, Ladislav Chudík a ďalší.\n\nVeľké demonštrácie sa konali aj v centrách Banskej Bystrice, Žiliny, Martina a Zvolena. V týchto mestách boli ich hlavnými organizátormi študenti miestnych vysokých škôl a univerzít.\nV Košiciach bola miestnym koordinačným výborom VPN naplánovaná demonštrácia, ktorá sa odohrala v centre mesta za účasti niekoľko tisíc ľudí.", "time": "1989 11 25", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": -1, "typeId": 2, "medias": "youtube:x0aUIjCdp74" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166372, "name": "26. NOVEMBER 1989\n\nV Prahe sa začali politické rozhovory medzi OF\n na čele s Havlom a premiérom Adamcom. \nPo ich ukončení vystúpil Adamec na demonštrácii \nna Letnej, kde však bol vypískaný.", "description": "Vo večernom televíznom vysielaní sa objavuje Havel.\nNa zasadnutí predsedníctva sa vzdali členstva v tomto orgáne Viliam Šalgovič, Elena Litvajová a Gejza Šlapka. Všetci patrili medzi popredných predstaviteľov normalizačného režimu na Slovensku.\nPočas stretnutia ľavicových intelektuálov Romana Kaliského, Vladimíra Maňáka, Júliusa Strinku a ďalších títo diskutovali o možnosti založiť stranu demokratického socializmu na Slovensku.\nV Stredoslovenskom kraji sa demonštrácie rozšírili do ďalších okresných miest ako boli Lipotvský Mikuláš, Ružomberok, Lučenec, Žiar nad Hronom, Prievidza a Veľký Krtíš.\nAj vo Východoslovenskom kraji sa konalo viacero demonštrácií, najväčšie v Košiciach a Prešove.", "time": "1989 11 26 16 00", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "youtube:yxmthRAIrGM" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166400, "name": "27. NOVEMBER 1989\n\nNa podporu požiadaviek štrajkujúcich \nštudentov, Občianskeho fóra a VPN \nvstúpili do dvojhodinového generálneho štrajku \nstátisíce občanov na celom území ČSSR.", "description": "Podľa odhadov sa ho zúčastnila asi polovica obyvateľstva ČSSR.\nV Bratislave sa štrajk začal o 12.00 hod. a to prakticky vo všetkých podnikoch. Mal rôzne formy, od zastavenia výroby až po manifestačné pripojenie sa k štrajku tých prevádzok, ktoré nie je možné odstaviť bez vzniku vážnych hospodárskych škôd. Štrajkujúci sa pripojili k požiadavkám OF a VPN, predovšetkým sa vyslovili za odstránenie vedúcej úlohy KSČ z Ústavy ČSSR a slobodné demokratické voľby. VPN a OF im však vtlačili formu neoficiálneho referenda o vedúcej úlohe KSČ.\nGenerálny štrajk prebehol aj vo všetkých mestách a okresoch Slovenska. Zúčastnili sa ho osoby zo všetkých spoločenských vrstiev a z prevažnej väčšiny organizácií a inštitúcií. Najviac štrajkujúcich bolo na verejných priestranstvách v krajských a okresných mestách. Na vystúpeniach odzneli požiadavky na podporu vysokoškolákov a OF, odchod funkcionárov OV KSS a KV KSS, ktorí sú zodpovední za nedostatky v spoločnosti.\nPredsedníctvo ÚV KSS prijalo Návrh akčných opatrení, v ktorom chceli udržať moc v rukách komunistov. Navrhli vypracovať Akčný program KSS, zapojiť do procesu obnovy bývalých komunistov vylúčených po roku 1970, do čela vyzdvihnúť mladé kádre a mobilizovať stranícke organizácie s cieľom zabrániť hospodárskemu a sociálnemu rozvratu, ktorý by znemožnil socialistickú obrodu spoločnosti.\nMinisterstvo kultúry oznámilo, že s okamžitou platnosťou sa pre verejnosť sprístupňujú filmy hranej, dokumentárnej a spravodajskej tvorby, ktoré boli zatiaľ verejnosti nedostupné, a to knihy z fondov knižníc, podliehajúce osobitnému režimu.\nV Prahe sa uskutočnilo stretnutie medzi Václavom Havlom a Alexandrom Dubčekom. Počas rozhovoru sa Dubček kriticky vyjadril na adresu Havla a nesúhlasil s návrhom opozície, aby W. Komárek zastával funkciu predsedu čs. vlády. Svoje stanovisko odôvodil tým, že sa k návrhu nevyjadrilo Slovensko a on. Havlovi zdôraznil, že federatívne štátoprávne usporiadanie ČSSR je zatiaľ právoplatné a je nutné ho rešpektovať. Poukázal, že súčasná politika sa robí iba v Prahe, s čím on nebude nikdy súhlasiť a taktiež nesúhlasí s návrhom vzniesť požiadavku k abdikácii Adamca. V tejto súvislosti tvrdil, že nie je možné hádzať všetkých funkcionárov do jedného vreca a ocenil ochotu Adamca, ktorý začal dialóg s opozíciou ako prvý.", "time": "1989 11 27 12 00", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": -1, "typeId": 2, "medias": "youtube:aN_lDGnComA,youtube:qbjtQZcCtdU,youtube:P7cnt7DHX_c" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166449, "name": "28. NOVEMBER 1989\n\nV Prahe sa na spoločnom rokovaní zišli \npredstavitelia OF, VPN, zástupcovia \nNárodného frontu ČSSR a premiér Ladislav \nAdamec. Za obe hnutia predniesol požiadavky\n Václav Havel.", "description": "Vyslovil dôveru Adamcovi, ktorý mal v decembri zostaviť novú vládu, na ktorej sa nemali podieľať OF a VPN. Adamec prisľúbil túto vládu do 3. decembra zostaviť. Popri tom sa hovorilo aj o prepustení zvyšných politických väzňov a požiadavkou opozície bolo aj vypustenie niekoľkých článkov z Ústavy, najmä toho o vedúcej úlohe strany a o marxizme – leninizme ako o štátnej ideológii.\nPo úspechu generálneho štrajku sa začali po celom Slovensku masovo rozmáhať pobočky VPN v regiónoch. Aj v menších mestách sa konali demonštrácie. Na viacerých miestach pritom prebiehali pod hlavičkou Občianskeho fóra.", "time": "1989 11 28 14 00", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "img:ae285527396e07c146ee6b71ff3c7a71.jpg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166493, "name": "30. NOVEMBER 1989\n\nNa Slovensku prišlo k prvej personálnej \nzmene v Slovenskej národnej rade.\nNa mieste jej predsedu vystriedal \ndvolaného Viliama Šalgoviča komunista \nRudolf Schuster.", "description": "Na Slovensku prišlo k prvej personálnej zmene v Slovenskej národnej rade. Na mieste jej predsedu vystriedal odvolaného Viliama Šalgoviča komunista Rudolf Schuster.\nPredstavitelia KSS a VPN sa stretli na spoločnom rokovaní.\nPredsedníctvo ÚV KSČ na svojom zasadaní okrem iného vyzvalo všetkých komunistov, aby „bezprostredne a bez predsudkov začali viesť dialóg so všetkými, ktorí sú ochotní sa na ňom zúčastniť\". Nastolilo tiež potrebu kritického prehodnotenia udalostí z roku 1968 a vstupu vojsk piatich krajín Varšavskej dohody na naše územie.\nKresťanskí aktivisti na čele s Jánom Čarnogurským a Hanou Ponickou zverejnili výzvu na zakladanie kresťanskodemokratických klubov na Slovensku.", "time": "1989 11 30 13 15", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "img:164f578beac1938c350ef3b20b1381f5.jpg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2166510, "name": "1. DECEMBER 1989 \n\nVláda Česko-Slovenska nariadila odstrániť \ndrôtené zátarasy na hraniciach s Rakúskom,\n ktoré boli súčasťou Železnej opony.", "description": "Predsedníctvo ÚV KSČ predložilo strane a celej spoločnosti návrh Akčného programu strany, ktorý „vychádza z naliehavej potreby odpovedať na otázky, ktoré nastolil súčasný krízový stav\".\nNa mítingu v Košiciach, ktorý sa konal pod hlavičkou Občianskeho fóra, vystúpil Ján Čarnogurský a podrobne sa venoval otázke náboženských slobôd.\n\nVeľké demonštrácie sa konali vo väčšine slovenských miest.\n\nV prostredí komunistických poslancov SNR bolo zistené, že medzi starými členmi KSČ sa naďalej prejavuje snaha udržať si svoje postavenie a nebrať do úvahy súčasnú kritickú situáciu.\nNámestník ministra vnútra Alojz Lorenc vydal rozkaz, podľa ktorého sa začali masovo skartovať niektoré spisy ŠtB.", "time": "1989 12 1 14 25", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "img:8205b0605170e04729b19aa8768dc6c7.jpg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2167186, "name": "3. DECEMBER 1989\n\nPrezident Gustáv Husák vymenoval novú\nfederálnu vládu pod predsedníctvom Ladislava\n Adamca. Jej veľkú časť tvorili známi komunistickí\n predáci, okrem ktorých v nej boli aj lidovci \na socialisti.", "description": "raja ministri boli nestraníci. Spolu mala vláda 20 členov, z ktorých bolo 15 komunistov, 3 nestraní a po jednom politikovi z čs. strany lidovej a čs. strany socialistickej. Vláda zverejnila aj svoje stanovisko k udalostiam z augusta 1968, ktoré označila za porušenie noriem vzťahov medzi suverénnymi štátmi. Navrhla začať rokovania so Sovietmi o odsune ich vojsk. Avšak zloženie vlády vyvolalo protesty študentov aj ďalších občanov, ktorí v mnohých mestách verejne protestovali proti novej vláde. Občania žiadali aj odstúpenie Husáka z funkcie prezidenta.\nAko reakciu na zostavenie vlády vydali OF a VPN prehlásenie, v ktorom oznámili, že novo vytvorená federálna vláda nie je vládou novou a nepovažujú jej zostavu za definitívnu. Odmietli novú vládu a vyzvali premiéra Adamca, aby do 10. decembra urobil zmeny.\nČs. verejnosť po tom, ako sa dozvedela o novom zložení vlády, začala organizovať protestné zhromaždenia.\nV súvislosti so zmenou v Ústave bola ministerstvom školstva zrušená povinná výučba marxizmu-leninizmu na slovenských vysokých školách.", "time": "1989 12 3 13 31", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "img:386a2325ed2a1a941eafa95d742e929c.jpg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2167225, "name": "4. DECEMBER 1989\n\nKvôli nesúhlasu so zložením novej federálnej \nvlády vystúpili zástupcovia rôznych organizácií \nna čele so študentmi, ktorí sa rozhodli \npokračovať v štrajkovej aktivite až do 11. decembra,\n kedy sa mal uskutočniť generálny štrajk v prípade, \nak by sa nepodarilo uspokojiť požiadavky OF a VPN.", "description": "V uliciach miest ČSSR boli opäť státisíce občanov.\nV Martine a v Liptovskom Mikuláši sa konali verejné mítingy, na ktorých rečníci vyslovovali svoj nesúhlas so zložením novej federálnej vlády. Odzneli aj výzvy na uskutočnenie generálneho štrajku na 11. decembra v prípade, ak nebudú splnené požiadavky občianskych iniciatív.\nV Košiciach sa na verejnom zhromaždení zišlo asi 1.500 osôb, ktoré požadovali odstúpenie federálnej vlády a slobodné voľby.\nSovietska vláda označila vojenskú intervenciu roku 1968 za „neprimeraný zásah do vnútorných záležitostí spriateleného štátu.\"", "time": "1989 12 4 13 28", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2171249, "name": "5. DECEMBER 1989\n\nV Prahe prebiehali rokovania tzv. okrúhleho\n stola. Rokovanie predsedu vlády Adamca \ns predstaviteľmi novovzniknutých hnutí \na politických strán neviedli k úspešnému riešeniu.", "description": "Predstavitelia OF navrhovali Adamcovi do vlády niekoľko ľudí, ale ten ich odmietol a pohrozil podaním demisie. Podľa predstaviteľov OF však nové zloženie vlády nezodpovedalo politickej skutočnosti v krajine.\n\nMinistri navrhnutí OF a VPN mali mať na starosti ekonomickú reformu, financie, mocenské nástroje štátu a zahraničnú politiku.", "time": "1989 12 5 12 00", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2171250, "name": "21. NOVEMBER 1989\n\nPremiér Ladislav Adamec súhlasil s požiadavkou\n stretnúť sa s predstaviteľmi opozície, mal však\n kategorickú podmienku, aby medzi nimi nebol \nVáclav Havel. Na stretnutí sľúbil, že proti \ndemonštrantom nebudú použité silové zložky, \navšak jasne povedal: „Socializmus budeme brániť,\n o tom nemožno diskutovať.\"", "description": "V Prahe sa na Václavskom námestí zhromaždilo asi 200.000 občanov, ktorým rečnili kardinál Tomášek a Václav Havel.\nV dopoludňajších hodinách sa zišli tisíce študentov pri vchode do budovy univerzity, neskôr demonštrovali na Hviezdoslavovom námestí.\nAktivisti VPN sa po tretí raz zišli v priestoroch Umeleckej besedy. Na stretnutí prečítal Ľubomír Feldek Vyhlásenie radových komunistov a sformoval sa aj kolektív členov kľúčového orgánu hnutia, Koordinačného výboru VPN. Jeho členmi sa stali: Ján Budaj, Martin Bútora, Miroslav Cipár, Ľubomír Feldek, Fedor Gál, Eugen Gindl, Milan Kňažko, Vladimír Kompánek, Rudolf Sikora, Ladislav Snopko a Peter Zajac.\nNa dopoludňajšom stretnutí s hercami SND sa snažil ideologický tajomník ÚV KSS Gejza Šlapka so slovenským ministrom kultúry Pavlom Koyšom prehovoriť hercov, aby ukončili štrajk. Herci však tento apel odmietli.\nNa stretnutí Predsedníctva ÚV KSS jeho členovia diskutovali o situácii na Slovensku. Diskusia sa viedla v duchu snahy získať čo najviac informácií a zabrániť šíreniu protirežimného pohybu.\nPredseda SNR Viliam Šalgovič upozornil na mimoriadnom zasadnutí Predsedníctva SNR na vzrastajúcu aktivitu študentov a VPN a za hlavnú úlohu považoval „držať závody, dediny a tie pozície, ktoré boli za prestavbu a demokratizáciu spoločnosti.\"\nNa večerných demonštráciách v Bratislave na vtedajšom Gottwaldovom (dnes Námestie slobody) a Hviezdoslavovom námestí sa verejnosti po prvý krát predstavilo hnutie Verejnosť proti násiliu. Zúčastnili sa ich tisíce ľudí.\n\nNa večernej demonštrácii bola prečítaná aj výzva radových komunistov, ktorú priniesol spisovateľ Ľubomír Feldek. Táto výzva mala za cieľ mobilizovať komunistov k zaujatiu kritického stanoviska k súčasnej situácii a k vzneseniu požiadavky na odvolanie vládnych funkcionárov a skončeniu uplatňovania vedúcej úlohy KSČ v spoločnosti.\n\nV Košiciach sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila demonštrácia študentov, počas ktorej títo diskutovali s vedením miestnej univerzity. Diskutovali o požiadavkách sformulovaných do 15 bodov, ktoré sa týkali demokratizácie spoločnosti.\n\nV Banskej Bystrici sa uskutočnil protestný pochod študentov Univerzity Mateja Bela, ktorým študenti vyjadrili podporu študentom pražských vysokých škôl a žiadali dôsledne uplatňovať demokratizáciu. Podobné zhromaždenia a demonštrácie študentov sa konali aj v Trnave, Nitre a Zvolene.\n\nŠtudenti Lekárskej fakulty UK v Martine na svojom zhromaždení prijali petíciu, v ktorej požadovali vyšetrenie zákroku bezpečnostných síl v Prahe, prepustenie politických väzňov, pravdivé informácie v oznamovacích prostriedkoch, skrátenie vojenskej služby či otvorenie hraníc so Západom. Večer sa uskutočnila aj diskusia študentov s vedením fakulty.\n\nV Žiline sa uskutočnil sprievod miestnych študentov po meste, počas ktorého skandovali heslá „Chceme slobodu!\", „Slobodné voľby\", „Preč s totalitou\".\n\nV Bratislave sa na všetkých vysokých školách namiesto vyučovania diskutovalo s pedagógmi a na niektorom mieste aj s komunistami. Večer študenti vyšli do ulíc, kde sa zhromaždili tisíce ľudí. Študenti kričali heslá: „Chceme pravdu!\", „Chceme demokraciu!\", „Poďte s nami!\"\nProtestné akcie študentov sa rozšírili na celé územie Česko-Slovenska. Masové demonštrácie sa uskutočnili v Prahe, Brne, Hradci Králové, Českých Budějoviciach a v Bratislave. Poriadkové oddiely ZNB nezasahovali.\nV čs. televízii vystúpil s prejavom generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Vystúpil v ňom na obranu socialistického zriadenia v Česko-Slovensku. O. i. povedal: „Pre našu krajinu je jedinou perspektívou socialistická cesta rozvoja. Sme povinní ubrániť hodnoty socializmu.\"\nSNR na svojej mimoriadnej schôdzke pod predsedníctvom Viliama Šalgoviča zaujala odmietavé stanovisko k revolučným manifestáciám, lebo boli v rozpore so socializmom.\n\nČlenovia Maďarského oblastného divadla v Komárne sa pripojili k výzve umelcov a hercov z Prahy, odsúdili udalosti zo 17. novembra 1989 v Prahe a oznámili svoje rozhodnutie neodohrať od 21. do 27. novembra žiadne divadelné predstavenie, pričom sa aj pripojili ku generálnemu štrajku plánovanom na 27. november od 12.00 do 14.00 hod.\n\nPo tlačovej konferencii OF v Prahe sa Havel stretol so zástupcom VPN Petrom Zajacom, pričom išlo o prvý kontakt medzi týmito dvoma opozičnými hnutiami. Havel odkázal Slovákom: „Bol by som rád a pevne verím a dúfam, že federalizovaná totalita sa zmenína demokratickú federáciu, že budeme žiť ako dva svojprávne bratské národy, ako národy, ktoré budú žiť v duchu svojich tradícií a ktorých priateľstvo bude skutočne autentické.\"\n\nFederálny minister vnútra Kincl a republikoví ministri vnútra Václav Jireček a Štefan Lazar apelovali na pracovníkov svojich rezortov, aby zvýšili aktivitu. Revolučné udalosti považovali za „cieľavedomé snahy antisocialistických síl podporovaných zo zahraničia na presadenie deštrukčných zámerov.\"", "time": "1989 11 21 14 00", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": -1, "typeId": 2, "medias": "youtube:qIeLQvBkYLs" }, { "timelineId": 181440, "id": 2171361, "name": "6. DECEMBER 1989\n\nV Prahe pokračovali rokovania okrúhleho stola.\nNa rokovaniach VPN a OF v Prahe sa schválila \ndohoda oboch strán v otázkach nominácie \noboch hnutí do vlády. Za VPN boli schválení\n Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý a Gyula Popely\n za národnostné menšiny. Na záver prišlo aj \nk dohode na osobu kandidáta za prezidenta,\n ktorým mal byť Havel.", "description": "Po týchto rokovaniach sa začalo ďalšie kolo rokovaní s Adamcom, ktorý prisľúbil, že predloží návrhy na ministrov vláde. Adamec potom vystúpil v televízii, kde povedal, že v prípade, ak nebude mať dostatok priestoru na vytvorenie novej vlády a bude pod tlakom rôznych ultimatívnych požiadaviek, tak odstúpi.\nZ Bratislavy odišiel vlak nežnej revolúcie. Bolo v ňom asi 1.000 aktivistov, vypravený bol z Bratislavy do Košíc.\nV Košiciach sa uskutočnil míting vysokoškolákov a členov VPN, na ktorom sa zúčastnilo asi 5.000 osôb. Zhromaždení za všeobecného skandovania podporovali požiadavky VPN o odstúpení vlády a využití v praxi zrušenej vedúcej úlohy KSČ. Padla aj výzva na zvolanie generálneho štrajku na 11. december, v prípade, ak nebudú ich požiadavky splnené. Požadovalo sa aj odstúpenie prezidenta ČSSR.", "time": "1989 12 6 17 00", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "youtube:eh809FDqMZg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2171421, "name": "7. DECEMBER 1989\n\nPredseda federálnej vlády Adamec \npodal demisiu. Zostavením novej vlády \nbol poverený Marián Čalfa.", "description": "V budove Slovenskej národnej rady sa uskutočnilo rokovanie delegácie VPN a predstaviteľov vlády SSR o jej rekonštrukcii. Proti pôvodnému návrhu komunistického predseda vlády Hrivnáka o čiastočnej rekonštrukcii presadili zástupcovia VPN úplnú rekonštrukciu vrátane výmeny predsedu vlády.\n\nV Bratislave začalo vysielať rozhlasové vysielanie s názvom Slovo má verejnosť.", "time": "1989 12 7 12 00", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "img:42b4badd16bb08dd48de184077dbbf6e.jpg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2171452, "name": "8. DECEMBER 1989\n\nV Prahe pokračovali rokovania o novej federálnej \nvláde. Rokovali zástupcovia OF, VPN, KSČ \na ďalších strán a organizácií. Na zložení novej \nvlády sa dohodli, lebo OF a VPN presadili svoje \npožiadavky.", "description": "Predsedníctvo SNR odvolalo Pavla Hrivnáka z funkcie predsedu vlády SSR a zostavením novej vlády poverilo Milana Čiča.\n\nNa spoločnej porade predstaviteľov KSS, VPN a ďalších politických subjektov bolo dohodnuté, že novú slovenskú vládu zostaví Milan Čič. V tejto vláde malo byť 6 komunistov, po jednom členovi Strany slovenskej obrody a Strany slobody a 9 členov vlády bude bez politickej príslušnosti.\n\nPrvý námestník Federálneho ministerstva vnútra Alojz Lorenc vydal rozkaz na zastavenie skartácií.", "time": "1989 12 8 17 00", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "img:254416235f7cc6635fb7752b6a15a7f0.jpg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2171483, "name": "9. DECEMBER 1989\n\nZástupcovia OF a VPN sa v Prahe stretli \ns designovaným premiérom Mariánom Čalfom.", "description": "Predmetom stretnutia bolo personálne zloženie\nnovej federálnej vlády. Čalfa akceptoval návrhy\nna ministrov a do vlády prijal ako ministrov\nČarnogurského, Dienstbiera, Komárka, Millera, \nKlausa a Dlouhého. Spolu bolo v tejto vláde z 20\n ministrov 9 komunistov, 7 nestraníkov, 2 lidovci\n a 2 socialisti.", "time": "1989 12 9 12 00", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2171484, "name": "10. DECEMBER 1989\n\nGustáv Husák abdikoval z postu prezidenta \nČSSR. Na Pražskom hrade vymenoval ešte pred \nabdikáciou Husák novú vládu na čele\ns Mariánom Čalfom. Z 20 ministrov bolo \n9 komunistov a 11 nekomunistov.", "description": "Pochodu z Bratislavy do Hainburgu pod heslom \"Ahoj, Európa\" sa manifestačne zúčastnilo okolo 100 000 občanov. Pochod znamenal faktický pád Železnej opony na Slovensku. Symbolicky sa odohral nielen na výročie dňa ľudských práv, ale aj v deň, kedy abdikoval prezident Husák. Práve Husák sa v roku 1969 preslávil výrokom, že československé hranice nie sú korzo.", "time": "1989 12 10 12 00", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "img:9d2c2b1afbec83e612a9663100021f4e.jpg,img:63159a4af4dca7ecbd1cc156a05a002b.jpg" }, { "timelineId": 181440, "id": 2173396, "name": "ZVOLENIE VÁCLAVA HAVLA\n\nZa prezidenta republiky bol parlamentom \njednohlasne zvolený jeden z vedúcich \npredstaviteľov Občanského fóra a disident \nVáclav Havel. \nSlobodné voľby do zastupiteľských orgánov \nboli vypísané na jún 1990.", "description": "", "time": "1989 12 29 14 24", "overLine": true, "commonColor": "#1898e0", "textColor": "#ffffff", "textPosition": 0, "typeId": 3, "medias": "img:a1ccc69813a3953123ffb4f19d4cdb0f.jpg,youtube:CzVVMATu2fQ" }, { "timelineId": 181440, "id": 2173477, "name": "28. DECEMBER 1989\n\nNa spoločnom zasadaní snemovní Federálneho\nzhromaždenia zvolili za jeho predsedu Alexandra\nDubčeka. Do parlamentu bolo kooptovaných 23\nposlancov, pričom z neho boli vylúčení najskompromitovanejší \nkomunisti. \nKooptácie sa uskutočnili na základe ústavného zákona č. 183/1989.", "description": "", "time": "1989 12 28 11 23", "overLine": false, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#ff0047", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "" }, { "timelineId": 181440, "id": 2177098, "name": "12. DECEMBER 1989\n\nPredsedníctvo SNR vymenovalo \nnovú vládu SSR, tzv. vládu národného\nporozumenia. Na jej čele stál komunista \nMilan Čič, 9 ministrov bolo bez straníckej\npríslušnosti a 6 boli komunisti.", "description": "", "time": "1989 12 12 13 00", "overLine": true, "commonColor": "#ffffff", "textColor": "#1898e0", "textPosition": 1, "typeId": 2, "medias": "" } ], "periods": [ { "timelineId": 181440, "id": 595026, "name": "Palachove dni - Na Václavskom námestí \nv Prahe si dav zložený najmä zo študentov \na signatárov Charty 77 pripomenul 20. výročie\n sebaupálenia Jana Palacha.", "description": "Proti demonštrantom viackrát zasiahli bezpečnostné zložky, ktorým pomohli aj Ľudové milície z pražských podnikov. Počas jednej z demonštrácií polícia zvlášť brutálne zasiahla, výsledkom čoho bolo viacero zranených a zatknutých občanov. V komunistických médiách sa rozbehla kampaň proti týmto demonštráciám, v ktorej sa ich organizátori biľagovali ako „stroskotanci z rokov 1968/69, protisocialistické skupiny opierajúce sa o hmotnú pomoc reakčných síl krajín NATO a najmä USA\" a pod. Denník Pravda na záver svojho úvodníku napísal: „Návrat k buržoáznym pomerom je pre našu spoločnosť neprijateľný. Je celkom vylúčený. Zdôrazňujeme to jednoznačne. Nech sa to komukoľvek nepáči.\"", "timeFrom": "1989 1 15 09 26", "timeTo": "1989 1 19 09 40", "overLine": true, "commonColor": "#1898e0", "textColor": "#ffffff", "typeId": 4, "medias": "img:3baf0dfcf7e33ef5cc2c3c84288d2c53.jpg,youtube:WHCsGRgyoV4,pinmap:50.0817465 14.42718919999993 16" }, { "timelineId": 181440, "id": 595045, "name": "Maďarská televízia odvysielala \nrozsiahle interview s Alexandrom \nDubčekom, v ktorom Dubček \nobhajoval politiku socialismu \ns ľudskou tvárou a perestrojku.", "description": "", "timeFrom": "1989 4 17", "timeTo": "1989 4 26 0 0", "overLine": false, "commonColor": "#1898e0", "textColor": "#ffffff", "typeId": 4, "medias": "youtube:cmd5ZDXbfXY" }, { "timelineId": 181440, "id": 595325, "name": "Federálny minister vnútra František Kincl \nnariadil v súvislosti s 21. výročím invázie vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR \n3. stupeň mimoriadnych bezpečnostných opatrení. \n81 osôb bolo uväznených a 166 osôb povolaných na vojenské cvičenie.", "description": "", "timeFrom": "1989 8 15", "timeTo": "1989 8 23 0 0", "overLine": false, "commonColor": "#ff0047", "textColor": "#ffffff", "typeId": 4, "medias": "" } ], "progresses": [], "statistics": [], "statisticsYandexMetrika": [], "statisticsGoogleAnalytics": [], "reportingAPIs": [], "groups": [] }
logo